Thomas Kvam

The Rantology Paintings

Tirsdag 20. april 1999 skjøt og drepte Eric Harris og Dylan Klebold tolv medelever og en lærer på Columbine High School i Jefferson County, før de tok sine egne liv.
Skolemassakren ble en global mediehendelse. Politirapportene etter massakren utgjør et 27 000 siders dokument som inkluderer Harris’ & Klebolds etterlatte skolebøker, tegninger og tekster: skisser og plantegninger av 
den forestående massakren, samt noveller, essays og dikt. 
Kvams The Rantology Paintings og den tilhørende bokutgivelsen Rantology, som for første gang samler Harris’ & Klebolds litteratur, er basert på dette materialet.

I dette materialet er død og begjær, raseri og sårbarhet knyttet sammen med konsum- og popkultur. Vi ser en desperasjon og et ønske om berømmelse som driver gjerningsmennene frem til det tragiske sammenbruddet – skolen som krigssone. 
Samtidig er det noe lett gjennkjennelig i denne spenningen mellom motstridende krefter og uttrykk, hvor kunnskap, kontroll og ungdommelig spontanitet blandes med en fascinasjon for mørket. 

Maleriene går bakenfor demoniseringen av gjerningsmennene og representerer et forsøk på å forstå de komplekse årsakssammenhenger bak massakren. Samtidig setter han maleriet, som medium, på prøve: kan maleriet, 
med sin spesifikke optikk og historie, gi oss en ny kunnskap om Harris og Klebolds etterlatte tekster og tegninger, og mekanismene bak skolemassakeren?

The Rantology Paintings sort-hvite estetikk henspiller på politidokumentet og på skoletavlen, på de voksnes jakt etter forklaringer på massakren, og en skjult ungdomskulturs dyrkelse av den samme. 
I USA alene anslås det å være 3000 registrerte tilfeller av volds- og drapstrusler fra skoleelever med referanse til Harris og Klebold. Fordi Columbinemassakren ble et globalt mediefenomen er tallet langt større på verdensbasis. 
President Clinton oppsummerte situasjonen i sin Columbine-tale på følgende måte: 

We know if this can happen here, it can happen anywhere.

 


Thomas Kvam

 

 

Thomas Kvam

 

Thomas Kvam

 

Thomas Kvam

 

Thomas Kvam

 

Thomas Kvam

 

Thomas Kvam